۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

شناسایی عوامل برون مرزی رژیم.


عوامل برون مرزی برای کنترل بحران در بیرون مرزها نقش بسیار فعالی دارند و آخرین سنگرهای عقب نشینی عوامل رژیم نیز خواهند بود. لذا شناسایی این عوامل و مزدوران نقش بسیار مهمی در روند مبارزه و ایران فردا خواهند داشت و یاران میتوانند در صفحات زیرین نظرات خود را به اشتراک بگذارند.
پیروز و سرفراز باشید.۳- شناسایی تمامی تشکلهای برون مرزی رژیم. 

(این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر