۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

شرکتهایی که در خارج از کشور برای رژیم کار میکنند

این گونه شرکتها به اشکال مختلف از قبیل شرکتهایی که مستقیماً توسط ایرانی زبانها و یا به عنوان زیر مجموعه ای از شرکتهای خارجی و یا حتی به عنوان سهامدار شرکتهای خارجی مشغول فعالیت هستند نقش عمده ای در تامین نیازهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران چه در زمینهٔ پولشویی و یا خرید ابزار سرکوب در درون میهن را به عهده دارند و همچنین به عنوان سر پلهایی برای انتقال اموال غارت شدهٔ میهنمان  به خارج کشور نقش مهمی ایفاغ میکنند. لذا شناسایی این شرکتها و صاحبان صوری آنها و نحوهٔ فعالیت و ارتباطات آنها مسئلهٔ بسیار مهمی است. یاران میتوانند اطلاعات مربوطه و نظرات کاربردی خود را در رابطه با شناسایی این شرکتها و همچنین تحت نظارت قرار دادن آنها را در این صفحه به اشتراک بگذارند.
پیروز و سرفراز باشید.

(این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر