۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

شناسایی کامل تک تک عناصر رژیم و خانوده ها و بستگان آنها

شناسایی مزدوران رژیم و اعضای خانواده و فامیلهای نزدیک و دور آنها در درون و برون میهن نه تنها فشار روانی سنگینی بر مزدوران رژیم و خانواده های آنها که از خون مردم ایران ارتزاق میکنند می آورد؛ بلکه در صورت فرار مجرمین به راحتی میتوان رد پای آنها را پیدا نمود. این اطلاعات در مبارزهٔ پیش رو نقش بسیار مهمی خواهد داشت. این مزدوران و خانواده هایشان جزو اموال حکومتی به شمار میروند و مسیرهای انتقال اموال غارت شده به خارج از کشور و یا تهیهٔ مراکز امن برای آنها خواهند بود. یاران میتوانند اطلاعات خویش را در این صفحه به اشتراک بگذارند.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر