۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای انتظامی

یاران میتوانند تمامی اطلاعات خود را در رابطه با سپاه پاسداران در تمامی استانها و یگانهای نظامی و تعداد اعضا و محلهای استقرار نیروها و پادگانها؛ مراکز آموزشی؛ تجهیزات؛ نقشه های درون پادگانها و نقشهٔ محیط اطراف آنها؛ پایگاههای بسیج و نقشه های مربوطه تعداد نفرات و تجهیزات ؛ اسامی فرماندهان و محل زندگی آنان و نیروهای انتظامی و فرماندهان و آدرس محل زندگی تمامی فرماندهان موثر آنها و نقشه های داخلی و محیط بیرونی پایگاههای نیروی انتظامی در تمامی شهرها و استانها و هر اطلاعاتی که بتواند به طراحی عملیاتی و طراحی استراتژی مبارزاتی کمک نماید را در این صفحه وارد کنند و تصاویر را به آدرس ایمیلی که در قسمت «تماس بامن» ذکر شده است بفرستند.
همچنین نیروهای بازنشسته و مستعفی و یا تصفیه شدهٔ سپاه و بسیج و گرایشات سیاسی آنها و اینکه چگونه میتوان اطمینان آنها را برای پی ریزی یک حاکمیت رفاه ملی جلب نمود.
ازفرستادن  اطلاعاتی که نمیخواهید به صورت علنی منتشر شده و مورد استفادهٔ بیگانگان قرارگیرند جداً پرهیز نمایید و آنها را به آدرس تماس بفرستید.
پیروز و سرفراز باشید

(این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر