۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

صفحهٔ صنایع نفت

در این صفحه به اهمیت قطع شریان اصلی منبع مالی رژیم که با هزینه کردن آن تمامی دستگاههای سرکوب و تبلیغات و دروغ پراکنی های خود و همچنین به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی غارتگران حاکم اسلامی است و روند تولید تا صادرات و نقاط گلوگاهی و مهم این صنعت و همچنین راههای قطع این شریان مالی مهم به بحث گذاشته میشوند. یاران میتوانند تمامی اطلاعات خود را چه در رابطه با مسیرهای لوله های نفت و گاز صادراتی و انبارهای قطعات یدکی وشیوه های آسیب زدن به این شریان مهم مالی چه در تلمبه خانه ها و یا انبارهای قطعات یدکی و یا مسیرهای لوله ها را میتوانند در این بخش وارد نمایند. پیشنهادهای طرحهای عملیاتی برای آسیب زدن به نقاط کلیدی این صنعت برای قطع صدرور نفت و توضیح ساختار فنی این صنعت و نقاط آسیب پذیر اصلی آن از اهمیت فراوانی برخوردار هستند.
پیروز و پاینده باشید

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر