۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

شناسایی مراکز تجمع مزدوران خارجی رژیم

در این صفحه یاران تمامی اطلاعات خود در رابطه با مراکز تجمع نیروهای مزدور عراقی؛ افغانی؛ لبنانی؛ فلسطینی؛ یمنی؛ بحرینی را که در اختیار رژیم هستند؛ با تهیهٔ نقشه های نظامی مراکز تجمع آنها و قدرت آتش آنها و شیوه های رژیم در استفاده از این مزدوران را به اشتراک بگذارند.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر