۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

شناسایی ساختمانها و سازه های مهم

شناسایی ساختمانها و سازه های مهم مانند ساختماهای بلند (برجها)؛ سازه های ارتباطی مانند جاده ها و پلها؛ تهیهٔ نقشه های آنها و تهیهٔ نقشه های محیط اطراف (نقشه های نظامی شهری و برون شهری). زیرا این ساختمانها و سازه ها در نبردی که در پیش است؛ نقش مهمی در مبارزات شهری و خارج از شهرها خواهند داشت.(مانند همانی که در سوریه میگذرد).
یاران میتوانند تمامی اطلاعات خود را در این بخش وارد نموده و نقشه های مربوطه را به آدرس تماس ارسال نمایند تا در زمان نیاز در اختیار مبارزان قرار گیرد.
پیروز و پاینده باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر