۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

پادگانها و مراکز آموزشی ارتش.

نیروهای مبارز نباید به هیچ عنوان تصور کنند که ارتش رژم با سپاه پاسداران فرقی دارد. ارتش نیز مانند سپاه در رده های فرماندهی از نیروهای مزدور استفاده میکند و در صورت ضرورت به سرکوب مبارزان خواهد پرداخت. لذا شناسایی مراکز تجمع ارتش و تهیهٔ نقشه های نظامی پادگانها و موقعیت تخصصی هر پادگان و نقشه های نظامی اطراف این مراکز تجمع برای طارحیهای عملیاتی با هدف تسخیر آن مراکز کاملاً ضروری است. یاران میتوانند در این صفحه در این مورد به بحث و تبادل اطلاعات و نظرات بپردازند.
پیروز و سرفراز باشید

(این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر