۱۳۹۰ خرداد ۱۹, پنجشنبه

۳ صفحه در فیس بوک برای جنبش رهایی بخش سوریه

در این ۳ صفحه در فیس بوک میتوانید در جریان خبرهای جنبش رهایی بخش سوریه قرار بگیرید :میتوانید در لینک بالای تصویر درفش کاویانی نیز این ۳ صفحه را ببینید.
برای ترجمهٔ این ۳ صفحه میتوانید از گوگل ترنسلیتر استفاده کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر